Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Flara dzień i noc Comet

Flara dzień i noc Comet
219,95 PLN

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 169660 169660_10
Dalsze informacje o produkcie
Flara dzień i noc firmy Comet. Z jednej strony na dzień – pomarańczowy dym (ok.18 s), z drugiej...więcej

Informacje o produkcie "Flara dzień i noc Comet"

Flara dzień i noc firmy Comet. Z jednej strony na dzień – pomarańczowy dym (ok.18 s), z drugiej strony na noc – czerwona pochodnia ręczna (20 s). OSTRZEŻENIA: H204 - Niebezpieczeństwo pożaru lub odłamków materiałów wybuchowych i miotających. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Nie pal w pobliżu. P250 - Nie należy szlifować / uderzać / namaczać. P280 - Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P240 - Zbiornik naziemny i wyposażenie do napełnienia. P370 + 380 - W przypadku pożaru: nie zanieczyszcza środowiska. P372 - Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku pożaru. P374 - Postępowanie w przypadku pożaru zwykłymi środkami gaśniczymi z bezpiecznej odległości. P373 - Nie gasić ognia, gdy dotrze do materiałów wybuchowych. P401 - Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów wybuchowych. P501 - Zawartość / pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Więcej informacji "Flara dzień i noc Comet"

Ostatnio oglądane