Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Seajet 031 Antyfuling samoczyszczący się

Seajet 031 Antyfuling samoczyszczący się
133,95 PLN
(178,60 PLN / 1 Litry)

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

Kolor

  • 165851 165851_10
Dalsze informacje o produkcie
Cena Numer zamówienia zawartość w l
133,95 PLN 165851 0,75
401,95 PLN 165852 2,5
Samooczyszczające środki przeciwporostowe do wszystkich łodzi z wyjątkiem łodzi z aluminium....więcej

Informacje o produkcie "Seajet 031 Antyfuling samoczyszczący się"

Samooczyszczające środki przeciwporostowe do wszystkich łodzi z wyjątkiem łodzi z aluminium. Dobra ochrona przed zanieczyszczeniem w normalnych warunkach. Spełnia wszystkie wymogi prawne. Dwie warstwy wystarczają na okres do dwóch sezonów. Maksymalna prędkość do 40 węzłów. Wydajność: 8,8 m2/litr. Rozcieńczalnik: A. Używaj produktów biobójczych ostrożnie! Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie. SIGNAL WORD DANGER DANGER NOTES H226 - Łatwopalny w płynie i parze. H315 - Działa drażniąco na skórę. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317 - Może powodować reakcje alergiczne skóry. H362 - Może działać szkodliwie na niemowlęta przez mleko matki. H373 - Może powodować uszkodzenie narządów w wyniku długotrwałego lub powtarzającego się narażenia. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P101, P102, P103, P210, P263, P280, P305+P351+P338, 310, P501
Materiał Bei Temperatur 15 Grad: kürzeste Zeit 3 Tage und höchstens nach 6 Monaten muss das Schiff ins Wasser nach dem Auftragen

Więcej informacji "Seajet 031 Antyfuling samoczyszczący się"

Seajet 033 Antyfuling Premium Seajet 033 Antyfuling Premium
(278,60 PLN / 1 Litry)
od 208,95 PLN
Seajet 037 Antifouling twardy Seajet 037 Antifouling twardy
(178,60 PLN / 1 Litry)
od 133,95 PLN
Seajet 023 Teichi Antifouling Seajet 023 Teichi Antifouling
(250,60 PLN / 1 Litry)
od 187,95 PLN
Seajet 034 Seajet 034
(306,60 PLN / 1 Litry)
od 229,95 PLN
Seajet 039 Platinium Seajet 039 Platinium
(320,98 PLN / 1 Litry)
641,95 PLN
Seajet Antifouling 036 High Solid Seajet Antifouling 036 High Solid
(271,93 PLN / 1 Litry)
od 203,95 PLN
Seajet 023 Teichi Antifouling Seajet 023 Teichi Antifouling
(250,60 PLN / 1 Litry)
od 187,95 PLN
Seajet 033 Antyfuling Premium Seajet 033 Antyfuling Premium
(278,60 PLN / 1 Litry)
od 208,95 PLN
Spray AF Seajet Spray AF Seajet
(402,38 PLN / 1 Litry)
160,95 PLN
Seajet 037 Antifouling twardy Seajet 037 Antifouling twardy
(178,60 PLN / 1 Litry)
od 133,95 PLN
Ostatnio oglądane