Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Uszczelniacz do szwów

Uszczelniacz do szwów
106,95 PLN

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 91251 91251_10
Dalsze informacje o produkcie
Szwy na odzieży i plandekach przeciekają? Nie ma problemu z gotową do użycia uszczelką szwów....więcej

Informacje o produkcie "Uszczelniacz do szwów"

Szwy na odzieży i plandekach przeciekają? Nie ma problemu z gotową do użycia uszczelką szwów. Uszczelnia wszystkie szwy i przywraca wodoodporność. Trwa długo i jest trwały. Dostarczane w praktycznym pudełku szczotkowym. Używaj produktów biobójczych ostrożnie! Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.SIGNALWORD DANGER HazARD NOTES H225 - ciecz i pary wysoce łatwopalne.H315 - Powoduje podrażnienia skóry.H319 - Powoduje poważne podrażnienia oczu.H335 - Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.H336 - Może powodować senność i zawroty głowy.H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.EUH066 - Powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA P101; P102; P210; P243; P261; P271; P273; P280; P302+P352; P305+P351+P338; P312; P362+P364; P403+P233; P405; P501

Więcej informacji "Uszczelniacz do szwów"

Ostatnio oglądane