Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Impregnat do namiotów- Yachticon

Impregnat do namiotów- Yachticon
129,95 PLN

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 308010 308010_10
Dalsze informacje o produkcie
Czyści i impregnuje w jednej operacji. Do stosowania na namiotach, parasolach, markizach i innych...więcej

Informacje o produkcie "Impregnat do namiotów- Yachticon"

Czyści i impregnuje w jednej operacji. Do stosowania na namiotach, parasolach, markizach i innych tkaninach. Pozostawia materiał oddychający i wodoodporny. Nadaje się również do tkanin bawełnianych. Zapobiega powstawaniu pleśni. Wydajność: 10-15m² / 1 litr Zawartość: 1 litr Używaj produktów biobójczych ostrożnie! Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie. OSTRZEŻENIE Uwaga, produkt niebezpieczny ZAGROŻENIA H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P102, P103, P210, P261, P271, P273, P280, P301 + 310, P331, P370 + P378, P391, P403 + 233, P405, P501 Dodatkowe oznaczenie na etykiecie: EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Więcej informacji "Impregnat do namiotów- Yachticon"

Ostatnio oglądane