Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Rozcieńczalnik do farb podkładowych epoksydowych - Thinner E

Rozcieńczalnik do farb podkładowych epoksydowych - Thinner E
117,95 PLN

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 166070 166070_10
Dalsze informacje o produkcie
Rozcieńczalnik do podkładów epoksydowych Seajet 017, Seajet 117 i Seajet 118. Zazwyczaj do farby...więcej

Informacje o produkcie "Rozcieńczalnik do farb podkładowych epoksydowych - Thinner E"

Rozcieńczalnik do podkładów epoksydowych Seajet 017, Seajet 117 i Seajet 118. Zazwyczaj do farby należy dodać nie więcej niż 5% rozcieńczalnika. Pojemność: 1 litr Używaj produktów biobójczych ostrożnie! Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie. OSTRZEŻENIE Uwaga, produkt niebezpieczny ZAGROŻENIA H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H315 - Działa drażniąco na skórę. H319 - Działa drażniąco na oczy. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P101, P102, P210, P271, P301 + P310, P331

Więcej informacji "Rozcieńczalnik do farb podkładowych epoksydowych - Thinner E"

Ostatnio oglądane