Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Koncentrat do zbiornika fekaliów – Yachticon Pury Blue

Koncentrat do zbiornika fekaliów – Yachticon Pury Blue
109,95 PLN
(54,98 PLN / 1 Litr)

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 148460 148460_10
Dalsze informacje o produkcie
Nigdy więcej nieprzyjemnych zapachów! Yachticon Pury Blue, to wysoce skuteczny płyn sanitarny do...więcej

Informacje o produkcie "Koncentrat do zbiornika fekaliów – Yachticon Pury Blue"

Nigdy więcej nieprzyjemnych zapachów! Yachticon Pury Blue, to wysoce skuteczny płyn sanitarny do wszystkich toalet przenośnych i zbiorników na ścieki. Dzięki Pury Blue papier toaletowy i fekalia łatwiej ulegają rozkładowi. Objętość: 2000 ml. Podczas stosowania produktów biobójczych należy zachować wyjątkową ostrożność. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie. OSTRZEŻENIA: H315 – działa drażniąco na skórę H317 – może powodować reakcję alergiczną H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Środki bezpieczeństwa: P101, P102, P261, P271, P273, P280, P284, P304+P340, P305+P351+P388, P310, P333+P313, P342+P311, P405, P501

Więcej informacji "Koncentrat do zbiornika fekaliów – Yachticon Pury Blue"

Ostatnio oglądane