Informacje dot. produktu
Klasyczny: Tradycyjny lakier bezbarwny jednoskładnikowy do stosowania nad wodą. Jest łatwy w aplikacji, oferuje dobre właściwości zatrzymywania połysku i zawiera dodatkowe filtry UV. Ilość warstw: 3 Minimalna zawartość: 375 ml / 750 ml / 2,5 litra Rozcieńczalnik Nr 1 Zawsze czytaj etykiety i informacje o produkcie przed użyciem. SYGNAŁOWY SŁOWOWE INFORMACJE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE H226 - Łatwopalna ciecz i opary. H317 - Może powodować reakcje alergiczne skóry. EUH 066 - Powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA P101; P102; P103; P210; P280; P303+P361+P353; P363; P235; P501 Nosić maski oddechowe, jeżeli wentylacja jest niewystarczająca.
Uwagi
Dane techniczne
Nr artykułu.113163
EAN5035686058767
Nr artykułu dostawcy.0400025080
Recenzje

Oceny 0 z 0

 (0)

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.