PRAWIDŁOWY DOBÓR I KONSERWACJA ŚWIATEŁ ŁODZI I ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH

Bezpieczeństwo na wodzie jest najwyższym priorytetem. Kluczową rolę odgrywają odpowiednie światła na łodziach. Z naszego przewodnika dowiesz się wszystkiego, co ważne o znaczeniu świateł nawigacyjnych i pozycyjnych, ich prawidłowym rozmieszczeniu na pokładzie i obowiązujących przepisach. Przedstawiamy wiedzę, której potrzebujesz, aby zachować bezpieczeństwo na drodze w nocy i przy słabej widoczności.

Przegląd odpowiednich przepisów

Światła na łodziach są szczegółowo uregulowane w międzynarodowych i krajowych przepisach żeglugowych. Najważniejszą międzynarodową regulacją jest Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, znana również jako COLREG lub KVR (Collision Prevention Regulations). Część C COLREG definiuje przepisy dotyczące świateł na łodziach i określa, które światła muszą być zainstalowane, gdzie i jak mają być używane. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać tych przepisów, aby uniknąć wypadków na morzu.

Niemieckie prawo morskie również szczegółowo reguluje kwestię oświetlenia na łodziach. See-Schifffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO) definiuje przepisy dotyczące utrzymywania świateł na statkach i łodziach na wodach niemieckich. Tutaj również określono dokładne wymagania dotyczące położenia, koloru i widoczności świateł. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z odpowiednimi przepisami krajowymi i wziąć je pod uwagę przy zakupie i instalacji świateł pozycyjnych i sygnalizacyjnych.

Światła nawigacyjne Zasilane bateryjnie

Czy istnieją różnice między przepisami? W jaki sposób są one ze sobą powiązane?

Istnieją pewne istotne różnice między niemieckimi przepisami dotyczącymi żeglugi morskiej (SeeSchStrO) a przepisami międzynarodowymi (COLREG). Oto niektóre z nich:

 • Zakres zastosowania: SeeSchStrO ma zastosowanie w szczególności do wód niemieckich, podczas gdy COLREG ma zastosowanie międzynarodowe.

 • Zakres regulacji: COLREG jest bardziej obszerny i szczegółowy pod względem lekkich wytycznych i zawiera szczegółowe przepisy dla różnych typów statków i łodzi. SeeSchStrO zawiera głównie transpozycję przepisów międzynarodowych do prawa niemieckiego.

 • Specyfika lokalna: SeeSchStrO zawiera dodatkowe wymagania i specyfikacje, które są specyficzne dla wód niemieckich, takie jak określone sygnały świetlne dla wejść do portów lub ujść rzek.

 

Ważne jest, aby przestrzegać zarówno międzynarodowych, jak i krajowych przepisów i upewnić się, że światła na łodziach są zgodne z odpowiednimi przepisami, w zależności od wód, po których żeglujesz.

Światła nawigacyjne LED

-31%
Od 829,95 zł 1 209,95 zł

Światła pozycyjne i ich znaczenie

Prawidłowe użycie i rozmieszczenie świateł pozycyjnych odgrywa kluczową rolę w widoczności, a tym samym bezpieczeństwie łodzi.

 • Światła bakburtowe i sterburtowe: Światła te są zamontowane na burtach łodzi i służą do wskazywania kierunku podróży innym jednostkom pływającym. Światło lewej burty znajduje się po lewej stronie i świeci na czerwono, a światło prawej burty znajduje się po prawej stronie i świeci na zielono. Światła te powinny być ustawione tak, aby świeciły do przodu pod kątem co najmniej 112,5 stopnia.

 • Światło rufowe: Światło rufowe znajduje się z tyłu łodzi i świeci na biało. Sygnalizuje innym łodziom, że łódź jest w ruchu i może być wykryta z tyłu.

 • Światło górne: Światło górne jest zamontowane w podwyższonej pozycji na maszcie lub w innym miejscu na łodzi. Świeci na biało i wskazuje innym statkom, że łódź jest w drodze i jest widoczna ze wszystkich stron. Powinno być umieszczone tak, aby było widoczne dookoła i obejmowało co najmniej 225 stopni.

 • Latarnia żeglarska (latarnia trójkolorowa): Latarnia żeglarska to połączona latarnia pokazująca trzy kolory: czerwony, zielony i biały. Zazwyczaj jest ona montowana na szczycie masztu i służy jako połączone światło lewej, prawej i górnej burty. Czerwona strona pokazuje światło portu, zielona strona pokazuje światło prawej burty, a biała strona pokazuje światło górne. Latarnia żaglowa jest używana, gdy żaglówki płyną pod żaglami.

 • Światło sygnałowe (światło dookólne / latarnia pełnookręgowa): Światło sygnałowe to światło dookólne, które otacza całą łódź i jest widoczne we wszystkich kierunkach. Zazwyczaj montowane jest na maszcie lub w podwyższonym punkcie łodzi i świeci na biało, zielono lub czerwono w zależności od zastosowania. Światło sygnałowe jest używane, gdy łódź jest na kotwicy (białe, żaglówki i motorówki), nie jest w drodze lub inne specjalne warunki wymagają sygnalizacji.

 

Ważne jest, aby światła pozycyjne działały prawidłowo i były regularnie sprawdzane, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i mają wymaganą jasność. Korzystanie z wysokiej jakości i niezawodnych świateł pozycyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej widoczności i bezpieczeństwa na wodzie.

Inne światła i ich zastosowanie

Oprócz świateł pozycyjnych, istnieją inne światła, które mogą być używane na łodziach do wskazywania określonych sytuacji lub działań. Oto kilka przykładów:

 • Światło kotwiczne: Światło kotwiczne to białe światło sygnałowe lub światło obrotowe, które jest montowane, gdy łódź jest na kotwicy. Jego zadaniem jest sygnalizowanie innym łodziom, że łódź się nie porusza i oznaczanie jej lokalizacji. W przypadku większych łodzi kotwicznych potrzebnych jest kilka świateł kotwicznych.


 • Światło ratunkowe: Światło ratunkowe to pływające światło używane w przypadku osoby lub obiektu w wodzie w celu wskazania niebezpieczeństwa. Zwykle ma funkcję migania lub pulsowania, aby przyciągnąć uwagę innych łodzi lub służb ratowniczych.


 • Światło holownicze: Światło holownicze jest używane, gdy łódź musi holować lub ciągnąć inną łódź lub urządzenie pływające. Służy do ostrzegania innych łodzi o hawserze lub holowanym obiekcie oraz do poprawy widoczności operacji holowania.

Lopolight LED

-11%
Lampa nawigacyjna zielona PB – LOPOLIGHT LED
-11%
Lampa nawigacyjna czerwona LB – LOPOLIGHT LED
-11%
Dwukolorowa lampa nawigacyjna – LOPOLIGHT LED

Jak daleko muszą być widoczne światła pozycyjne?

Zasadniczo światła pozycyjne powinny być widoczne wystarczająco daleko, aby móc zasygnalizować obecność i kierunek kursu własnej łodzi innym statkom na wczesnym etapie. Dokładny zasięg różni się w zależności od typu i wielkości łodzi. Zasadniczo minimalna widoczność dla świateł pozycyjnych na łodziach o długości do 50 metrów wynosi 2 mile morskie (około 3,7 kilometra).

Rzeczywista widoczność może jednak zależeć od różnych czynników, takich jak warunki pogodowe, wysokość świateł nad poziomem wody, przeszkody lub odbicia. W niekorzystnych warunkach, takich jak mgła lub ulewny deszcz, widoczność świateł może być ograniczona.

Aby upewnić się, że światła pozycyjne zapewniają wymaganą widoczność, zaleca się stosowanie wysokiej jakości i certyfikowanych lamp spełniających odpowiednie normy. Ponadto lampy powinny być regularnie czyszczone i konserwowane, aby zapewnić optymalną wydajność.

Specyfikacje widoczności w przepisach krajowych mogą się różnić w zależności od kraju. Dlatego zaleca się zapoznanie się z konkretnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze żeglugi.


Oto, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie świateł pozycyjnych

Przy zakupie świateł pozycyjnych i innych świateł do łodzi należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii, aby wybrać odpowiednie produkty wysokiej jakości. Oto kilka kryteriów wyboru i zaleceń:

Kryteria wyboru świateł pozycyjnych i innych świateł łodzi - Zwróć uwagę na następujące aspekty:

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami: Upewnij się, że światła są zgodne z odpowiednimi przepisami i normami, aby spełnić wymagania światłowodu.


 • Widoczność i jasność: Sprawdź jasność i zakres widoczności świateł, aby upewnić się, że są one wystarczająco jasne i można je łatwo zobaczyć w ciemności.


 • Wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne: Wybierz lampy, które są przeznaczone do użytku morskiego i są chronione przed wodą, wilgocią i wibracjami.


 • Efektywność energetyczna: Weź pod uwagę efektywność energetyczną lamp, zwłaszcza jeśli muszą być włączone przez długi czas.


 • Szukaj cech jakościowych i certyfikatów: Szukaj cech jakościowych, takich jak wysokiej jakości materiały, solidne wykonanie i niezawodność producenta. Ponadto możesz szukać certyfikatów, takich jak oznakowanie CE lub zatwierdzenia przez uznane organizacje, aby upewnić się, że produkty spełniają wymagane standardy.

W razie wątpliwości należy skorzystać z okazji i zasięgnąć porady w celu znalezienia odpowiednich lamp spełniających określone wymagania.

Pielęgnacja i konserwacja oświetlenia łodzi

Regularna pielęgnacja świateł łodzi ma ogromne znaczenie dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania i długowieczności. Oto kilka ważnych punktów dotyczących konserwacji świateł na pokładzie:

Ważność regularnej kontroli i czyszczenia świateł: Regularnie sprawdzaj stan świateł, szczególnie przed długimi rejsami łodzią lub po niekorzystnych warunkach pogodowych. Należy usuwać brud, osady soli lub inne zanieczyszczenia ze świateł, ponieważ mogą one ograniczać widoczność.

Ochrona przed korozją i wilgocią: Światła łodzi są narażone na wilgoć i korozję. Należy stosować odpowiednie środki ochronne, takie jak specjalne osłony lamp lub wodoodporne uszczelki, aby zapobiec przedostawaniu się wody i ograniczyć korozję.

Ochrona przed wilgocią i korozją: Lampy łodziowe są narażone na wilgoć i korozję.

Wymiana uszkodzonych żarówek lub lamp: Regularnie sprawdzaj działanie żarówek lub lamp i natychmiast wymieniaj uszkodzone. Upewnij się, że używasz odpowiednich części zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalną wydajność żarówek.

Sprawdzenie i wymiana baterii: Jeśli twoje lampy są zasilane bateryjnie, regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je w razie potrzeby. Upewnij się, że baterie mają wystarczającą pojemność, aby zasilać lampy przez wymagany czas.

Akcesoria

Wkład Tricombo LED
Od 449,95 zł
-20%
Oświetlenie LED
Od 99,95 zł 124,95 zł

Podsumowanie: O czym należy pamiętać podczas używania świateł na łodziach

Prowadzenie świateł na łodzi ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na wodzie. Prawidłowe rozmieszczenie świateł pozycyjnych i używanie ich zgodnie z przepisami zapewnia, że łódź jest wyraźnie widoczna i rozpoznawalna. Oprócz świateł pozycyjnych należy również zwrócić uwagę na inne światła, takie jak światła kotwiczne, światła ratunkowe i światła holownicze.

Przy zakupie świateł do łodzi ważne jest, aby zwracać uwagę na kryteria wyboru i cechy jakościowe. Regularna kontrola, czyszczenie i konserwacja świateł są również niezbędne do zapewnienia ich optymalnej wydajności. Dokładne wymagania dotyczące widoczności świateł różnią się w zależności od typu łodzi i obszaru rejsu. Prawidłowe i skuteczne zarządzanie oświetleniem przyczynia się do bezpieczeństwa na wodzie i pozwala cieszyć się czasem spędzonym na łodzi bez obaw.