Informacje dot. produktu
Czarny, pigmentowany, rozpuszczalnikowy podkład do farb i tworzyw sztucznych.

Sika® Primer-209 D to czarny podkład na bazie rozpuszczalnika, który reaguje z wilgocią, tworząc cienką warstwę (błonotwórczą). Warstwa ta działa jako środek wiążący między podłożem a klejem.
Sika® Primer-209 D został specjalnie opracowany do wstępnej obróbki powierzchni klejonych w połączeniu z klejami Sikaflex®.
Podkład ten wykazuje doskonałą przyczepność do niektórych podłoży z tworzyw sztucznych nawet bez wcześniejszego użycia aktywatora Sika® Activator.
Pojemność: 250 ml Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie. OSTRZEŻENIE Uwaga, produkt niebezpieczny ZAGROŻENIA H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcje alergiczne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P210; P233; P261; P280; P303+P361+P353; P370+P378
Uwagi
Pliki do pobrania
Dane techniczne
Nr artykułu.166030
EAN7612894896015
Nr artykułu dostawcy.39044498
Recenzje

Oceny 0 z 0

 (0)

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


Klienci kupili również

Sika Activator-205
Od 124,95 zł
Sikaflex-292i Sika
Od 124,95 zł
-42%
International Interdeck
Od 149,95 zł 259,95 zł