Informacje dot. produktu
Bezbarwny, jednoskładnikowy lakier przeznaczony głównie do drewna liściastego i tekowego. Ze względu na swoje właściwości- odporność na ścieranie oraz warunki atmosferyczne, lakier nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Czas schnięcia: 24h Wydajność: 1 litr na 14m² Pojemność: 1 litr Używaj środków biobójczych w bezpieczny sposób, zawsze czytaj etykiety. OSTRZEŻENIE: uwaga, produkt niebezpieczny ZAGROŻENIA: H226- Łatwopalna ciecz i pary. H412- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUCH066- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH208- Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P102, P210, P260, P271, P280, P301 + P310, P303+P361+P353, P501
Uwagi
Dane techniczne
Nr artykułu.124960
EAN8715559003052
Nr artykułu dostawcy.E1-6
Właściwości
Komponenten 1 Komponente_TID
Lacktyp Klarlack_TID
Recenzje

Oceny 0 z 0

 (0)

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.