Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres : COMPASS YACHTZUBEHÖR GMBH, Lüdinghauser Str. 34, Lüdinghauser Str. 34, 59387 Ascheberg - Niemcy
  2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
  3. Konsument kupując produkt specjalnie cięty na określoną długość tj. liny, łańcuchy, profile i przewody zobowiązany jest do dokładnego przemyślenia zakupu. Towar ucięty na niestandardową długość może spowodować trudność w jego sprzedaży, co skutkowałoby poniesieniem dodatkowych kosztów przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar musi zostać zwrócony na poniższy adres: Compass Yachtzubehör GmbH, Lüdinghauser Str. 34, 59387 Ascheberg - Niemcy
  5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
  6. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi w sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu (PDF): Wzór odstąpienia od umowy.