Informacje dot. produktu
Przezroczysty, lekko żółtawy środek do gruntowania. Dedykowany do: - drewna tekowego - mahonia - sosny oregon - korka Pojemność: 250 ml. Produkt przeznaczony tylko dla doświadczonych użytkowników. Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie. OSTRZEŻENIE Uwaga, produkt niebezpieczny ZAGROŻENIA H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 - Działa drażniąco na oczy. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P210; P233; P261; P303 + P361 + P353; P312; P370 + P378
Uwagi
Dane techniczne
Nr artykułu.179590
EAN7612894884982
Nr artykułu dostawcy.39 044491
Recenzje

Oceny 0 z 0

 (0)

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.